ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ: 24610 28197

Κ.Δ.Β.Μ.2 VOLTEROS

ΟΡΙΖΩ το Μέλλον μου... Σπουδάζω στον Τόπο μου, στο μεγαλύτερο ΙΕΚ της Δυτικής Μακεδονίας!

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

 • Γεωργία, Περιβάλλον και Αγροτική πολιτική
 • Εναλλακτικές Μορφές Γεωργίας, Γενικές Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
 • Θεσμικό Πλαίσιο Βιολογικής Γεωργίας - Διαδικασίες Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
 • Έδαφος και Θρέψη φυτών στην Βιολογική Γεωργία
 • Άρδευση και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Πολλαπλασιασμός
 • Λίπανση - Αμειψισπορές
 • Φυτοπροστασία: επιτρεπόμενα σκευάσματα, οργανισμοί και τεχνικές φυτοπροστασίας, αξιοποίηση του οικοσυστήματος για την προστασία της παραγωγής από εχθρούς και ασθένειες
 • Μέθοδοι Βιολογικής Παραγωγής τω κυριότερων αγροτικών προϊόντων: Ελιά, αμπέλι, κηπευτικά, δενδρώδεις καλλιέργειες
 • Μετασυλλεκτική μεταχείριση, αποθήκευση, τυποποίηση και συσκευασία προϊόντων βιολογικής γεωργίας
 • Στοιχεία Οργάνωσης και Διαχείρισης βιολογικών εκμεταλλεύσεων
 • Στοιχεία Εμπορίας και προώθησης Βιολογικών Προϊόντων
 • Εισαγωγικά στοιχεία μεταποίησης βιολογικών προϊόντων

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ VOLTEROS

Γκέρτσου 39,  Κοζάνη

T.K. 50100

ΤΗΛ: 24610 28197

info@iekvolteros.gr

Copyright © 2016  All Rights Reserved

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ (GDPR)