ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ: 24610 28197

Κ.Δ.Β.Μ.2 VOLTEROS

ΟΡΙΖΩ το Μέλλον μου... Σπουδάζω στον Τόπο μου, στο μεγαλύτερο ΙΕΚ της Δυτικής Μακεδονίας!

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

 

 • Κτηνοτροφία, Περιβάλλον και Αγροτική πολιτική
 • Γενικές Αρχές Βιολογικής Κτηνοτροφίας και Γεωργίας
 • Θεσμικό Πλαίσιο Βιολογικών Κτηνοτροφικών Προϊόντων - Διαδικασίες Ελέγχου και Πιστοποίησης
 • Τύποι εκτροφής, συστήματα σταβλισμού.
 • Κώδικες Ορθής Πρακτικής στην Κτηνοτροφία
 • Βιοποικιλότητα, επιλογή ντόπιων φυλών-γεωγραφία των προστατευόμενων φυλών-καθεστώτα ενισχύσεων
 • Ζωοτροφές χωρίς χημικοθεραπευτικά και ορμόνες
 • Πρόληψη ασθενειών, Αρχές υγιεινής των ζώων
 • Εκτροφή των ζώων σε φυσικό περιβάλλον, Αρχές καλής διαβίωσης
 • Τύποι εκτροφής και συστήματα σταβλισμού στην:
 • Βιολογική Βοοτροφία
 • Βιολογική Αιγοπροβατοτροφία
 • Βιολογική Χοιροτροφία
 • Βιολογική Μελισσοκομία
 • Βιολογική Πτηνοτροφία
 • Βιολογική παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων –μεταποίηση
 • Παραγωγή Ζωοτροφών με βιολογικό τρόπο: Καλλιέργειες σανοδοτικών, ψυχανθών, και δημητριακών:
 • Βιολογική καλλιέργεια Μηδικής
 • Βιολογική καλλιέργεια Τριφυλλιών
 • Βιολογική καλλιέργεια κριθαριού, βρώμης, αραβόσιτου
 • Βιολογική καλλιέργεια χορτοδοτικών, αγροστωδών
 • Στοιχεία Οργάνωσης και Διαχείρισης βιολογικών εκμεταλλεύσεων
 • Στοιχεία Εμπορίας και προώθησης Βιολογικών Προϊόντων

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ VOLTEROS

Γκέρτσου 39,  Κοζάνη

T.K. 50100

ΤΗΛ: 24610 28197

info@iekvolteros.gr

Copyright © 2016  All Rights Reserved

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ (GDPR)