ΟΡΙΖΩ το Μέλλον μου... Σπουδάζω στον Τόπο μου, στο μεγαλύτερο ΙΕΚ της Δυτικής Μακεδονίας!

Ο  ειδικός σε θέματα φυσικού αερίου ασχολείται  με:

   •    την εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων και συσκευών φυσικού αερίου

   •    διανομή φυσικού αερίου

   •    ποιοτικό έλεγχο φυσικού αερίου

   •    εξασφάλιση της τήρησης  των προδιαγραφών

   •    εξασφάλιση της τήρησης  τεχνικών οδηγιών ασφαλείας

   •    εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τα σχέδια ή τις οδηγίες που του δίδονται

   •    χρήση και συστηματική εφαρμογή  των μέσων ατομικής προστασίας και υγιεινής που επιβάλλει η νομοθεσία

   •    σύνταξη και ενημέρωση εντύπων και  βιβλίων που προβλέπονται από τους κανονισμούς για την εγκατάσταση και

         λειτουργία παντός είδους εγκατάστασης αερίων καυσίμων (στον βιομηχανικό, οικιακό ή εμπορικό τομέα)

   •    έλεγχος  εγκαταστάσεων αερίων

   •    κοστολόγηση εργασιών

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- ενός έτους επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο πιστοποίησης ή σε συναφή αντικείμενα.

 

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 

Να διαθέτει φυσικές ικανότητες κατάλληλες για το αντικείμενο της ειδικότητας (ευχέρεια στη σωματική κίνηση και στην κίνηση των χεριών).

 

Ο υποψήφιος αξιολογείται σε δύο φάσεις εξεταστικής διαδικασίας, τη γραπτή και την πρακτική.

Στη γραπτή εξέταση ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου.

Στην πρακτική εξέταση ο υποψήφιος αξιολογείται στην εφαρμογή ενός σεναρίου ανάλογου του αντικειμένου της πιστοποίησης.

 

Διάρκεια γραπτής εξέτασης 60 λεπτά.

Διάρκεια πρακτικής εξέτασης 30 λεπτά.

Ποσοστό επιτυχίας στη γραπτή εξέταση 70%.

Ποσοστό επιτυχίας στην πρακτική εξέταση 70%.

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση και των δύο φάσεων της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης

 

 

Ειδικoς σε Θeματα Φυσικοy Αερiου - Natural Gas Specialist

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ: 24610 28197

Κ.Δ.Β.Μ.2 VOLTEROS

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ VOLTEROS

Γκέρτσου 39,  Κοζάνη

T.K. 50100

ΤΗΛ: 24610 28197

info@iekvolteros.gr

Copyright © 2016  All Rights Reserved

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ (GDPR)