ΟΡΙΖΩ το Μέλλον μου... Σπουδάζω στον Τόπο μου, στο μεγαλύτερο ΙΕΚ της Δυτικής Μακεδονίας!

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας. Η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα σε εργοδότες και εργαζόμενους να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας βάσει διαδικασιών που καθορίζονται αναλυτικά στην εγκύκλιο 10520/213/16.3.2015 η οποία ορίζει το πλαίσιο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης για την Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας για το έτος 2015.

Για επιχειρήσεις που εντάσσονται στην Κατηγορία Γ' και απασχολούν μέχρι και 49 άτομα, καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας μπορεί να ασκεί ο ίδιος ο εργοδότης, εφόσον λάβει την κατάλληλη επιμόρφωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 4 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (Ν. 3850/2010).

 

Σύνολο ωρών: 10 ώρες

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ: 24610 28197

Κ.Δ.Β.Μ.2 VOLTEROS

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ VOLTEROS

Γκέρτσου 39,  Κοζάνη

T.K. 50100

ΤΗΛ: 24610 28197

info@iekvolteros.gr

Copyright © 2016  All Rights Reserved

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ (GDPR)