Ανακοίνωση Έναρξης Μαθημάτων: 19/10

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία έναρξης του νέου εκπαιδευτικού έτους!

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020. (Υ.Α. 131188/30-9-2020)

Μέσα στις επόμενες μέρες, όλοι οι σπουδαστές του ΙΕΚ VOLTEROS θα ειδοποιηθούν για την ακριβή ημέρα και ώρα προσέλευσης τους στο ΙΕΚ, κατά την οποία θα παραλάβουν το πρόγραμμα τους.

Η προσέλευση θα γίνεται σταδιακά για την αποφυγή συνωστισμού, ανά τομέα και ανά έτος σπουδών.

Παρακαλούμε όλους τους σπουδαστές κατά την προσέλευση τους να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά εγγραφής τους, που τυχόν εκκρεμούν.ΝΕΑ