Συμβουλευτική Επιχειρήσεων Τροφίμων

Η επαγγελματική ενασχόληση με το τρόφιμο αποτελεί μια δραστηριότητα ιδιαίτερα σημαντική, διότι συμβάλει στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών των συνανθρώπων μας, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτερα απαιτητική, λόγω των πολλών κινδύνων που ενέχει.

Η νομοθεσία που διέπει τα τρόφιμα, τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο αυστηρή και πιο σύνθετη. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί εύκολα μία μικρομεσαία επιχείρηση ή ακόμα περισσότερο, ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος να την παρακολουθήσει. Και ακόμα περισσότερο, να συμμορφωθεί με αυτή.

Η Σχολή Κρέατος VOLTEROS, υλοποιεί την υποστήριξη των επιχειρήσεων τροφίμων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, το γνωστό HACCP αλλά και την τεχνολογία και ποιότητα κρεάτων και προϊόντων αυτών.

Διαθέτοντας έμπειρους συνεργάτες, με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων HACCP και τεχνολογία των τροφίμων, με κατάλληλη εξειδίκευση στην επιστήμη του κρέατος και μέλη του μητρώου εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, είναι σε θέση να σας παρέχει:

  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός ευέλικτου συστήματος για τη διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) σύμφωνα με τις αρχές του Codex Alimentarius
  • Κάλυψη επιχείρησης με τη σχετική νομοθεσία για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων
  • Εκπαίδευση προσωπικού στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και στη τήρηση τουHACCP
  • Οργάνωση Παραγωγής
  • Βελτίωση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων προϊόντων

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως η ανάπτυξη ενός σχεδίου HACCP, αντικαθιστά την υποχρέωση των επιχειρήσεων  για εκπαίδευση και πιστοποίηση στην Ασφάλεια Τροφίμων του ΕΦΕΤ.

Σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε τις σημερινές προκλήσεις και τις  μελλοντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 VOLTEROS – 2000491.

Διάρκεια : 2 ημέρες

Share it!