Βασικές αρχές τεχνολογίας και υγιεινής παραγωγής προϊόντων νωπού κρέατος και αλλαντικών

Το είδος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο κρέας και τα προϊόντα με βάση το κρέας είναι κυρίως τα εργαστήρια – τεμαχιστήρια κρέατος, τα κρεοπωλεία, τα αλλαντοποιεία και οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης. Ανάλογα με το είδος των προϊόντων με βάση το κρέας που παράγει η κάθε μια από τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις τα προϊόντα μπορεί να είναι νωπά κρεατοσκευάσματα ή/και έτοιμα προς κατανάλωση αλλαντικά. Καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχή παραγωγή των προϊόντων αυτών είναι η συμμόρφωση των επιχειρήσεων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και η ξεχωριστή ποιότητα τους, χωρίς να υποτιμάται και ο τελικός στόχος της κερδοφορίας της επιχείρησης.

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση με σημαντική συμβολή για την επίτευξη των ανωτέρω είναι η γνώση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και του τρόπου παραγωγής ασφαλών προϊόντων, και η σχετική νομοθεσία.

Σε αυτό το σεμινάριο των 32 ωρών το οποίο πραγματοποείται σε 7 ξεχωριστές ημέρες (5 μέρες θεωρητικά* και 2 μέρες εργαστήριο) έχουμε συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να παρέχουμε τις βασικές γνώσεις για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει ή να βελτιστοποιήσει τα υπάρχοντα παρασκευάσματα του.

Οι θεματικές ενότητες έχουν επιλεχθεί συγκεκριμένα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες μάθησης επιχειρήσεων

  • τεμαχιστηρίου
  • κρεοπωλείου
  • σημείου εστίασης (ψητοπωλείο, κτλ)

Η θεωρητική κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας. Η πρακτική εξάσκηση θα πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο στην Κοζάνη, αλλά και σε άλλες περιοχές ανάλογα με την ύπαρξη μαθητών εκεί.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 VOLTEROS – 2000491.
Διάρκεια: 32 ώρες

Share it!