Βασική Σχολή Κρεοπώλη – Ισότιμο Κρατικού Πιστοποιητικού

Παρουσίαση – Περιγραφή

Oι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν, με φυσική παρουσία, τόσο τα θεωρητικά μαθήματα όσο και την πρακτική άσκηση.

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Ως προσόν Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει ως και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν∆ 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Υποψήφιοι της αλλοδαπής θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Β ́ Ισοτιμιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων, Ξένων Τίτλων και Γνησιότητας του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να αποδεικνύεται η ισοτιμία του τίτλου που φέρουν.

Πρόγραμμα – Θεματολογία

Το τρίμηνο πρόγραμμα για τον ΚΡΕΟΠΩΛΗ περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική κατάρτιση 85 ωρών
  • Πρακτική κατάρτιση 100 ωρών
  • 3 μονοήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές
  • Πρακτική εξάσκηση σε κρεοπωλεία ή βιοτεχνίες επεξεργασίας κρέατος για 20 μέρες ​

Δοκιμασία για την απόκτηση διπλώματος κρεοπώλη

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των θεωρητικών μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και των εκπαιδευτικών επισκέψεων, οργανώνεται μια εξέτασή. Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος πάνω στην ύλη που διδάχθηκε και διενεργείται από το σύνολο του διδακτικού προσωπικού της Σχολής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει τα παρακάτω θεωρητικά θέματα και τις αντίστοιχες κατά περίπτωση πρακτικές ασκήσεις:

Θεματική Ενότητα Ώρες
Γενικά για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και στοιχεία διατροφής του ανθρώπου 5
Στοιχεία ανατομίας και Φυσιολογίας των θηλαστικών (θεωρητικά και πρακτικά) 4
Στοιχεία παθολογίας των σφάγιων ζώων και των πτηνών 4
Στοιχεία Ζωοτεχνίας, Διατροφής και Εκτιμητικής των σφάγιων ζώων και των πτηνών 4
Γενικά για τα ορνιθοειδή, κουνέλια και θηράματα 4
Γενικά για την ίδρυση, συγκρότηση και λειτουργία των σφαγείων και πτηνοσφαγείων. 4
Υγιεινή εγκαταστάσεων εξοπλισμού και προσωπικού 5
Γενικά περί εμπορίας σφάγιων ζώων κρεάτων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής 5
Δομές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας 5
Στοιχεία εκτίμησης των διαφόρων ειδών και κατηγοριών σφάγιων ζώων και πτηνών 4
Προστασία των ζώων και υγιεινή μεταφορά των σφάγιων ζώων και πτηνών 4
Διαδικασία μετατροπής των σφάγιων ζώων και των πτηνών σε κρέας και κτηνιατρικός έλεγχος (υγειονομικός και ποιοτικός) στην εκτροφή, στο σφαγείο, στη μεταφορά και στην αποθήκευση στο κρεοπωλείο 4
Ποιοτική κατάταξη (ταξινόμηση) των διαφόρων ειδών σφάγιων, των σφάγιων των πτηνών και τεμαχισμός (κοπή) των σφάγιων σε τεμάχια χονδρικής και λιανικής πώλησης 4
Οργάνωση, εξοπλισμός και διαχείριση του κρεοπωλείου 4
Απόδοση σε σφάγιο κατά τη σφαγή ενός σφάγιου ζώου και απόδοση ενός σφάγιου σε κρέας στο κρεοπωλείο και εκατοστιαία αναλογία των διαφόρων κομματιών κρέατος, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής 4
Γενικά για το κρέας (ιστολογική υφή, χημική σύσταση, φυσιολογικές μεταβολές, θρεπτική αξία και μαγειρική αξιοποίηση του κρέατος). 4
Παράγοντες αλλοίωσης του κρέατος και διάφορες αλλοιώσεις του 4
Εργαστήρια επεξεργασίας και τυποποίησης νωπών, κατεψυγμένων κρεάτων και παραπροϊόντων σφαγής (υλικά συσκευασίας και ενδείξεις). 4
Μέθοδοι συντήρησης κρεάτων και παραπροϊόντων σφαγής (ψύξη, κατάψυξη και υπερκατάψυξη). 4
Ισχύουσα νομοθεσία 5
Σύνολο θεωρητικής Κατάρτισης 85
Πρακτική κατάρτιση
Βασικές Αρχές Τεμαχισμού – Δεξιότητες Μαχαιριών, απαραίτητα σκεύη για την ανατομία, τεμαχισμό και χρήση κρεάτων 5
Τεμαχισμός πουλερικών –κοτόπουλο, βασικά κομμάτια, υποπροϊόντα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας, προετοιμασία για σχάρα, σούβλα, φούρνος, τηγάνι, σουβλάκια, προϊόντα κιμά κτλ 10
Τεμαχισμός αμνοεριφίων, τεταρτημόρια, βασικά κομμάτια, αποστέωση, υποπροϊόντα 10
Παρασκευή προϊόντων προστιθέμενης αξίας από αμνοερίφια, προετοιμασία για σχάρα, σούβλα, φούρνος, τηγάνι, σουβλάκια, προϊόντα κιμά κτλ 5
Τεμαχισμός χοίρου, τεταρτημόρια, βασικά κομμάτια, αποστέωση, υποπροϊόντα 15
Παρασκευή προϊόντων προστιθέμενης αξίας από χοίρους, προετοιμασία για σχάρα, σούβλα, φούρνος, τηγάνι, σουβλάκια, προϊόντα κιμά κτλ 10
Τεμαχισμός βοοειδών , τεταρτημόρια, βασικά κομμάτια, αποστέωση, υποπροϊόντα 20
Παρασκευή προϊόντων προστιθέμενης αξίας από μοσχάρια, προετοιμασία για σχάρα, σούβλα, φούρνος, τηγάνι, σουβλάκια, προϊόντα κιμά κτλ 10
Χειρισμός προϊόντων κυνηγιού 5
Συντήρηση, ωρίμανση κρεάτων και σίτεμα, μαρινάδες 5
Αλλαντοποιεία 5
Σύνολο πρακτικής κατάρτισης 100
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Εκπαιδευτική επίσκεψη σε κτηνοτροφική μονάδα 3
Εκπαιδευτική επίσκεψη σε σφαγείο 2
Εκπαιδευτική επίσκεψη σε 2 κρεοπωλεία 6
Εκπαιδευτική επίσκεψη σε βιοτεχνική μονάδα κρέατος 4
Σύνολο εκπαιδευτικών επισκέψεων 15
Πρακτική εξάσκηση σε κρεοπωλεία ή άλλες εγκαταστάσεις κρέατος 100
Γενικό σύνολο ωρών 300

Απόκτηση Κρατικού Διπλώματος

Έπειτα από διακεκριμένες εξετάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διάρκεια : 3 μήνες

Share it!