Υγειονομικοί Όροι Λειτουργίας Κρεοπωλείων και Παρασκευαστηρίων Κρεοπωλείων – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

Παρουσίαση – Περιγραφή

«Υγειονομικοί  Όροι Λειτουργίας Κρεοπωλείων και Παρασκευαστηρίων Κρεοπωλείων- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ  ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ»

Το σεμινάριο αφορά τους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται στα κρεοπωλεία και τα παρασκευαστήρια κρεοπωλείων είτε μεμονωμένα είτε ως τμήματα υπεραγορών τροφίμων από:

  1. Τις Διευθύνσεις Υγειονομικού κατά την διαδικασία αδειοδότησης και τους επίσημους ελέγχους
  2. Τις Διευθύνσεις Εμπορίου (κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.)
  3. Τα Τμήματα Κτηνιατρικής κατά την αδειοδότηση παρασκευαστηρίων κρεοπωλείου και τους επίσημους ελέγχους.
  4. Τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  όσο αφορά την ιχνηλασιμότητα  και την επισήμανση του κρέατος.
  5. Τον ΕΦΕΤ που διενεργεί οριζόντιους ελέγχους.

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης — ποιος ελέγχει τι

1η ώρα: Διαδικασία αδειοδότησης κρεοπωλείου-υγειονομικοί όροι λειτουργίας.

2η ώρα: Μεταφορά κρέατος, κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, επισήμανση-ιχνηλασιμότητα κρέατος, διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων.

3η ώρα: Διαδικασία αδειοδότησης, λειτουργία παρασκευαστηρίων κρεοπωλείου, παρασκευάσματα κρέατος.

4η ώρα: Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο κρεοπωλείο-ορθή υγιεινή πρακτική-HACCP,αρχεία που πρέπει να  τηρούνται.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 VOLTEROS – 2000491.

Διάρκεια : 4 ώρες

Share it!