Κέντρο Δια Βίου
Μάθησης
Επιπέδου 2
VOLTEROS

Σκοπός του ΚΔΒΜ2 VOLTEROS είναι η διαρκής επιμόρφωση και κατάρτιση των ενηλίκων, ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατάστασης, ηλικίας και επιπέδου μόρφωσης. Απώτερος στόχος του είναι η υποστήριξη ικανών επαγγελματιών σε ένα σύγχρονο και ραγδαία μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, τόσο ως προς τις νέες ανάγκες της αγοράς όσο και ως προς τη βελτίωση υπαρχόντων υπηρεσιών. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος VOLTEROS έχει πιστοποιηθεί για το εκπαιδευτικό κέντρο τoυ στην Κοζάνη Θεσσαλονίκη ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2, πρώην ΚΕΚ) από τον ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) με κωδικό αδείας 2000491.