Όλα τα τελευταία προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους από το ΚΔΒΜ 2 του Ι.Ε.Κ. VOLTEROS

Το ΚΔΒΜ 2 του Ι.Ε.Κ. VOLTEROS υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτιση σε όλη τη Δυτική Μακεδονία καθώς σε συνεργαζόμενες δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Ενδεικτικά σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση, Κοινωνία της Πληροφορίας, Ανταγωνιστικότητα, και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Εθνικούς Πόρους και ιδιωτική συμμετοχή, η οποία δύναται να καλύπτεται είτε από τους εργαζομένους, είτε από τις επιχειρήσεις από τις οποίες προέρχονται οι εργαζόμενοι.

Τα παραπάνω προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται σε όλον τον ενεργό πληθυσμό της χώρας και ειδικότερα σε Bραχυχρόνια και Mακροχρόνια άνεργους, Άτομα που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Εργαζόμενους του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα και Αυτοαπασχολούμενους.
Μέχρι σήμερα το ΚΔΒΜ 2 του Ι.Ε.Κ. VOLTEROS έχει καταρτίσει εκατοντάδες άτομα σε όλη την Περιφέρεια, σε θέματα Αγροτικά, Τεχνικά, Οικονομίας & Διοίκησης, Πληροφορικής και Τουρισμού.

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για Ανέργους