Εξειδίκευση σε Πλήθος Γνωστικών Αντικειμένων για Αναβάθμιση των Γνώσεων και των Επαγγελματικών Προοπτικών

Τα Σεμινάρια / Πιστοποιημένα προγράμματα εξειδίκευσης που προσφέρονται από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο VOLTEROS, Παρέχουν συμπυκνωμένη και εξειδικευμένη γνώση που δεν προσφέρεται συνολικά από κανένα άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Δυτική Μακεδονία. Απευθύνονται σε αποφοίτους σχολών και επαγγελματίες , οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν το γνωστικό πεδίο και τις επαγγελματικές τους επιλογές. Οι καταρτιζόμενοι στα προγράμματα μετεκπαίδευσης επαγγελματιών έχουν το αποκλειστικό προνόμιο να αποκτήσουν διεθνή πιστοποίηση, διαπιστευμένη σύμφωνα με  διεθνές πρότυπα αποκτώντας διευρυμένες δυνατότητες σε όλη την ΕΕ. Έχοντας αναπτύξει μια ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων το ΚΔΒΜ2 VOLTEROS προσφέρει σε ενήλικες ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγελματικής κατάστασης ή επιπέδου μόρφωσης τη δυνατότητα να εξειδικευτούν στο αντικείμενο της επιλογής τους! Έτσι οι καταρτιζόμενοι αποκτούν μέσα σε λίγους μήνες όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να βρουν άμεσα μια θέση στην αγορά εργασίας.

Ταχύρυθμα Σεμινάρια
Πιστοποιημένα προγράμματα εξειδίκευσης