Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων

Ως Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων ορίζεται ο εργαζόμενος, ο οποίος εργάζεται στην διαχείριση και ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων, τα οποία προέρχονται ή/και χρησιμοποιούνται από τις εφαρμογές του οργανισμού, της επιχείρησης ή της υπηρεσίας. Ενδεικτικά, ο Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων αναλαμβάνει την δημιουργία, συντήρηση, λειτουργία και άρση βλαβών συστοιχίας υπολογιστών και την χρήση ειδικών εργαλείων και δομών για την ανάλυση των Μεγάλων Δεδομένων έχοντας τα παρακάτω καθήκοντα:

Διδακτικές Ενότητες

• Εισαγωγή στη διαχείριση μεγάλων δεδομένων
• APACHE SPARK
• Βιβλιοθήκη SPARK STREAMING
• Βιβλιοθήκη SPARK SQL
• Μηχανική μάθηση
• Επεξεργασία γράφων
• Συστοιχίες υπολογιστών

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!