Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και Εφαρμογών

Το internet πλέον είναι απαραίτητο εργαλείο σε όλες τις επιχειρήσεις ενώ οι άνθρωποι που έχουν τις πιστοποιημένες γνώσεις για αυτό αποτελούν το καταλληλότερο ανθρώπινο δυναμικό για κάθε εταιρία. Το πρόγραμμα “Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και Εφαρμογών” αποτελεί το καταλληλότερο αποδεικτικό των γνώσεων σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης προσωπικής ή επαγγελματικής ιστοσελίδας.

Διδακτικές Ενότητες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 10 ενότητες
• Βασικές έννοιες και εισαγωγή στον προγραμματισμό (με τη χρήση PYTHON 2.7)
• Έννοιές INTERNET – WEB – html5 δημιουργία ιστοσελίδων και εφαρμογών αφής (με τη χρήση πλατφόρμας ANDROID – HTML5 – FRAMEWORK)
• Συνδέσεις (με τη χρήση html5)
κατασκευή περιβάλλοντος διασύνδεσης χρήστη με χρήση CSS3
• Λίστες και επικεφαλίδες (με τη χρήση HTML5)
• Δημιουργία πινάκων (με τη χρήση HTML5)
• Φόρμες (με τη χρήση HTML5)
• Συνδέσεις με βάσεις δεδομένων (με τη χρήση PHP5.3 και mariadb 10.1)
• Κώδικας με τη χρήση javascript
• Σύγχρονες δυναμικές ιστοσελίδες
• Δημοσίευση τοποθεσίας και εφαρμογής σε αndroid market

Σε ποιους απευθύνεται:

Το εν λόγω σεμινάριο αφορά τους επαγγελματίες με κατάλληλη εξειδίκευση στο αντικείμενο ή όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και το επαγγελματικό τους πεδίο.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!