Τεχνικός Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων

Ο Τεχνικός Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων ελέγχει και εφαρμόζει λύσεις ασφάλειας στον τομέα των Εφαρμογών, Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων Δεδομένων σύμφωνα με τα επίπεδα ασφάλειας και τη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων ασφάλειας που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. Για το σκοπό αυτό συνδυάζει στοιχεία υλικού και λογισμικού. Δηλαδή:

• Συμμετέχει στην καταγραφή και ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων.
• Συμμετέχει στην μελέτη, εύρεση και εφαρμογή λύσεων ασφάλειας ανάλογα με τις ανάγκες.
• Εγκαθιστά, συντηρεί, αναβαθμίζει και διαχειρίζεται τα Δίκτυα Δεδομένων, τα πληροφορικά συστήματα σε επίπεδο φυσικού, υλικού και λογισμικού.

Διδακτικές Ενότητες

• Κατανόηση των επίπεδων ασφάλειας
• Κατανόηση ασφάλειας λειτουργικών συστημάτων.
• Κατανόηση ασφάλειας δικτύων
• Κατανόηση λογισμικών ασφάλειας.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το εν λόγω σεμινάριο αφορά τους επαγγελματίες με κατάλληλη εξειδίκευση στο αντικείμενο ή όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και το επαγγελματικό τους πεδίο.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!