Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων

Ο Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων υλοποιεί λύσεις στον τομέα των Δικτύων και των Πληροφορικών Συστημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Για το σκοπό αυτό συνδυάζει στοιχεία υλικού και λογισμικού και δημιουργεί έτσι σύνθετα συστήματα, όπως σύνθεση Η/Υ, Windows Server, δίκτυα βασισμένα σε περιβάλλον διασύνδεσης Windows, εργαλεία διαχείρισης δικτύων, DNS, TCP/IP, διαδικασία επίλυσης ονομάτων, πρωτόκολλα και τοπολογίες δικτύων. Για τον σκοπό αυτό:

• Συμμετέχει στην καταγραφή και ανάλυση των αναγκών του πελάτη υπό την
καθοδήγηση μηχανικού Πληροφορικής ή Δικτύων
• Συμμετέχει στον σχεδιασμό του Δικτύου και των πληροφορικών συστημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες που καταγράφηκαν υπό την καθοδήγηση μηχανικού Πληροφορικής ή Δικτύων
• Εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται τα Δίκτυα Δεδομένων, τα πληροφορικά συστήματα και τις υπομονάδες τους.

Διδακτικές Ενότητες

• Κατανόηση αρχιτεκτονικής υπολογιστικών συστημάτων
• Κατανόηση δομών δικτύου
• Κατανόηση υλικών (hardware) δικτύου
• Κατανόηση πρωτοκόλλων & υπηρεσιών.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το εν λόγω σεμινάριο αφορά τους επαγγελματίες με κατάλληλη εξειδίκευση στο αντικείμενο ή όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και το επαγγελματικό τους πεδίο.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!