Τεχνίτης Συστημάτων Ξηράς Δόμησης – Γυψοτεχνίας

Ασφαλής, υγιεινή και λειτουργική κατοικία αποτελεί μία από τις πρωταρχικές ανάγκες
του σύγχρονου ανθρώπου. Η ξηρά δόμηση είναι ένα ευρέως διαδεδομένο σύστημα δόμησης καθώς τα συστήματα δόμησης με βάση το γύψο προσφέρουν απόλυτη αρχιτεκτονική ελευθερία καθώς και μια νέα διάσταση στον εσωτερικό σχεδιασμό χώρων. Αποτελεί μια σύγχρονη τεχνολογία στο πεδίο των κατασκευών, η οποία σταδιακά αντικαθιστά τον παλιό τρόπο δόμησης με βαριά διαχωριστικά και οροφές, ιδιαίτερα όταν η συμβατική κατασκευή υπολείπεται, μεταξύ άλλων, των απαιτήσεων αντισεισμικότητας και ηχομόνωσης.
Ο ‘Τεχνίτης Συστημάτων Ξηράς Δόμησης-Γυψοτεχνίας’ επεξεργάζεται γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες με μεταλλικά προφίλ που αφορούν σε εσωτερική και εξωτερικήδιακόσμηση κτηρίων. Επίσης τοποθετεί τυποποιημένα προφίλ ορυκτών ινών κατασκευάζοντας οροφές. Τοποθετεί προκατασκευασμένα θυρόφυλλα, πόρτες, πατώματα, ταπετσαρίες και γύψινα σύμφωνα με τις ανάγκες εμφάνισης και λειτουργίας χώρων εντός και εκτός των κτηρίων.

Διδακτικές Ενότητες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 8 ενότητες:
• Εισαγωγή
• Τοιχοποιίες
• Οροφές
• Ξηρά επιχρίσματα και επενδύσεις
• Τοποθέτηση ειδικών δαπέδων
• Ειδικά συστήματα
• Τοποθετήσεις ετοίμων κουφωμάτων
• Διαδικασία ανάληψης και διεκπεραίωσης έργου

Σε ποιους απευθύνεται:

Ο κλάδος σημειώνει ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και η χρήση των συστημάτων επεκτείνεται διαρκώς. Τα τελευταία χρόνια τα συστήματα ξηράς δόμησης έχουν εισέλθει με γοργούς ρυθμούς σε όλες τις δραστηριότητες του κατασκευαστικού κλάδου και η χρήση τους συνδέεται όλο και περισσότερο με την δόμηση κατοικιών, κτηρίων, γραφείων, καταστημάτων. Οι βασικοί λόγοι για την ταχεία ανάπτυξη των συστημάτων ξηράς δόμησης και την προσαρμογή τους. Οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές εξελίξεις και οι κατασκευαστικές δυνατότητες που παρέχει η γυψοσανίδα ως υλικό σε συνδυασμό με τα σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμό (λέιζερ κτλ) δίνουν τη δυνατότητα για πολλαπλές νέες και καινοτόμες εφαρμογές και τύπους κατασκευής του υλικού.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!