Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 ενότητες
• Εξοικονόμηση ενέργειας και αλουμινοσιδηροκατασκευές
• Ενεργειακά αποδοτική συναρμολόγηση κατασκευών
• Ενεργειακά αποδοτική τοποθέτηση κατασκευών

Σε ποιους απευθύνεται:

Απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες – επαγγέλματα τεχνικών ειδικοτήτων καθώς και σε φοιτητές – σπουδαστές αποφοίτους ΕΠΑΛ – ΙΕΚ – ΤΕΙ – ΑΕΙ.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!