Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους

Διδακτικές Ενότητες

Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει τις ακόλουθες 5 ενότητες
• Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας και Έξυπνο κτίριο
• Το έξυπνο σπίτι και οι λειτουργίες του
• Ηλεκτρική εγκατάσταση και βελτίωση συντελεστή ισχύος
• Εφαρμογές, πρότυπα, οδηγίες, τεχνικές
• Μεθοδολογίες

Σε ποιους απευθύνεται:

Βασικά Τυπικά Προσόντα:
• Απόφοιτοι Γυμνασίου, ΕΠΑΛ ή Λυκείου με παρακολούθηση σεμιναρίου τουλάχιστον 50 ωρών
• Απόφοιτοι ΙΕΚ συναφούς ειδικότητας
• Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μη συναφούς ειδικότητας με παρακολούθηση σεμιναρίου τουλάχιστον 50 ωρών

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!