Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 ενότητες
• Προεργασία υαλοπινάκων
• Τοποθέτηση υαλοπινάκων
• Έλεγχος υαλοπινάκων

Σε ποιους απευθύνεται:

Βασικά Τυπικά Προσόντα:
• Απόφοιτοι Γυμνασίου, ΕΠΑΛ ή Λυκείου με παρακολούθηση σεμιναρίου τουλάχιστον 50 ωρών
• Απόφοιτοι ΙΕΚ συναφούς ειδικότητας
• Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μη συναφούς ειδικότητας με παρακολούθηση σεμιναρίου τουλάχιστον 50 ωρών

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!