Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 ενότητες
• Προσδιορισμός και τεκμηρίωση της αποδοτικότερης λύσης
• Επιλογή των κατάλληλων συσκευών, υλικών και διαστάσεων
• Τοποθέτηση και έλεγχος εγκαταστάσεων

Σε ποιους απευθύνεται:

Βασικά Τυπικά Προσόντα:
• Απόφοιτοι Γυμνασίου, ΕΠΑΛ ή Λυκείου με παρακολούθηση σεμιναρίου τουλάχιστον 50 ωρών
• Απόφοιτοι ΙΕΚ συναφούς ειδικότητας• Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μη συναφούς ειδικότητας με παρακολούθηση σεμιναρίου τουλάχιστον 50 ωρών

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!