Ειδικός Μαγειρικής Τέχνης – Μάγειρας

Το ΙΕΚ VOLTEROS, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση και κατάρτιση, έρχεται σήμερα να καλύψει ένα μεγάλο κενό στο χώρο της μαγειρικής τέχνης και, κατανοώντας πλήρως τη σημασία της πιστοποιημένης γνώσης στη σύγχρονη αγορά εργασίας.
Το σεμινάριο αυτό είναι ιδανικό για κάθε επαγγελματία μάγειρα που θέλει να ξεχωρίσει, έχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο της μαγειρικής, αποκτώντας όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 9 ενότητες:
• Σκεύη κουζίνας
• Κύριοι & βοηθητικοί χώροι (κουζίνας)
• Τρόποι ψησίματος
• Γαστρονομικές ορολογίες• Θερμοκρασίες & τρόποι συντήρησης
• Μορφές πρώτων υλών εμπορίου
• Υγιεινή χώρου και προσωπική υγιεινή
• Τεμαχισμός & παρασκευή κρεατικών
• Χειρισμός τροφίμων με ασφάλεια

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει την καριέρα του στο χώρο της Μαγειρικής Τέχνης καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!