Αρχιζαχαροπλάστης

Ο όμιλος VOLTEROS, κατανοώντας πλήρως τη σημασία της γνώσης στη σύγχρονη αγορά εργασίας, εκπονεί το συγκεκριμένο σεμινάριο.
Η εκπαίδευση και κατάρτιση του σεμιναρίου απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία αρχιζαχαροπλάστη που θέλει να ξεχωρίσει, έχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 8 ενότητες:
• Γνώσεις για ποιοτικό έλεγχο και υγιεινή τροφίμων
• Αξιοποίηση και κοστολόγιο τροφίμων
• Οργανωτική δομή ζαχαροπλαστείου
• Επικοινωνιακή ικανότητα
• Επιμόρφωση-δια βίου μάθηση-
• Κατάρτιση κάρτας και στόχοι
• Προβολή Ελληνικής γαστρονομίας
• Κριτήρια επιλογής προσωπικού

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθυνθείτε σε σε έμπειρους επαγγελματίες Αρχιμάγειρες οι οποίοι μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.
Μετά το πέρας του σεμιναρίου η/ο υποψήφια/ος είναι σε θέση να γνωρίζει θέματα που αφορούν σε:
• Συμπεριφορά Αρχιζαχαροπλάστη
• Πρώτες Ύλες
• Εξοπλισμό επαγγελματικής κουζίνας
• Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
• Μοντέλα διοίκησης
• Παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα

Share it!