Ζαχαροπλάστης

Το ΙΕΚ VOLTEROS, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση και κατάρτιση, έρχεται σήμερα να καλύψει ένα μεγάλο κενό στο χώρο της Ζαχαροπλαστικής και, κατανοώντας πλήρως τη σημασία της  γνώσης στη σύγχρονη αγορά εργασίας, εκπονεί αυτό το σεμινάριο. Το σεμινάριο αυτό είναι ιδανικό για κάθε  Ζαχαροπλάστη που θέλει να ξεχωρίσει, έχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο της Ζαχαροπλαστικής, αποκτώντας όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 7 ενότητες:
• Γνώσεις για ποιοτικό έλεγχο και υγιεινή τροφίμων
• Αξιοποίηση και κοστολόγιο τροφίμων
• Οργανωτική δομή ζαχαροπλαστείου
• Επικοινωνιακή ικανότητα
• Επιμόρφωση – δια βίου μάθηση-
• Προβολή Ελληνικής γαστρονομίας
• Κριτήρια επιλογής προσωπικού

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει την καριέρα του στο χώρο της Ζαχαροπλαστικής καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων. Έπειτα  η/ο υποψήφια/ος είναι σε θέση να γνωρίζει θέματα που αφορούν σε:
• Προγράμματα και καθήκοντα προσωπικού
• Τρόπους προβολής του ελληνικού ζαχαροπλαστείου
• Κρίσιμα σημεία υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας
• Κοστολόγηση μενού

Share it!