Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

Οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν σήμερα όλο και πιο πολύ ότι πρέπει να στηριχθούν στην αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα, ή δίκτυο, προκειμένου να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά και την δικτυωμένη οικονομία. Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπου απασχολούνται τα στελέχη διαχείρισης αποθήκης, εκτείνονται σε όλο το φάσμα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (μεταποίηση και παροχή υπηρεσιών), με σαφή πάντως και αναπτυσσόμενη την κυριαρχία του τομέα των υπηρεσιών.
Για την επιλογή της καλύτερης δυνατής επιλογής και τη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης μέσα από εξατομικευμένη προσέγγιση, είναι σκόπιμη η συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη.

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 ενότητες:
• Διαμόρφωση προγράμματος των καθημερινών παραλαβών, παραλαβή εισερχομένων αγαθών και τα προώθηση στον σωστό χώρο αποθήκευσης
• Υλοποίηση μεταφοράς των αγαθών από τον αποθηκευτικό χώρο στα μεταφορικά μέσα
• Μεριμνά για την εκτέλεση των ενεργειών σχετικά με την αποθήκευση (warehousing) και την καθημερινή απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της αποθήκη

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο «Διαχείριση Αποθήκης» αφορά τους επαγγελματίες με κατάλληλη εξειδίκευση στο αντικείμενο ή όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και το επαγγελματικό τους πεδίο. Συγκεκριμένα απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τον κλάδο των Logistics. Οι κλάδοι που αναμένεται να παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης είναι οι αναφερόμενοι στον τριτογενή τομέα και κυρίως οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών τρίτων (3PL), και οι κλάδοι του χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Καθοριστικό ρόλο στη δυναμική των εμπορικών επιχειρήσεων θα έχουν η δυνατότητα επεκτεινόμενων δικτύων διανομής(πληροφορική, τηλεπικοινωνίες κ.λ.π.) και η υιοθέτηση νέων μορφών πραγματοποίησης πωλήσεων (τηλεπωλήσεις, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λ.π.).

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!