Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Το επάγγελμα του εργαζόμενου ως Στέλεχος Υποστήριξης Εφοδιαστικής
Αλυσίδας χαρακτηρίζεται από ένα ετερογενές πλήθος περιλαμβανομένων
δραστηριοτήτων. Σχετίζεται, αλλά και διαφοροποιείται από συναφή επαγγέλματα και
κυρίως αυτό του υπαλλήλου γραφείου, αλλά και αυτό του αποθηκάριου ή υπάλληλου
αποθήκης. Είναι σαφές ότι το εν λόγω επάγγελμα περιορίζεται μεν σε αποκλειστικά
επικουρικό ρόλο, εκτείνεται δε σε μεγάλο φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
που άπτονται της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης π.χ. προμήθειες
εμπορευμάτων ή πρώτων υλών, μεταφορές αποθήκευση customer service, διανομή.

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 ενότητες:
• Υποστήριξη των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να επιτυγχάνεται η
βέλτιστη εισροή, εκροή, αποθήκευση και διάθεση αγαθών – υπηρεσιών της εκάστοτε
επιχείρησης η οργανισμού
• Εποπτεία την εύρυθμης λειτουργίας της εξυπηρέτησης πελατών – προμηθευτών
• Παροχή υποστηρικτικών εργασιών στη διεύθυνση εφοδιαστικής αλυσίδας

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο “Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας” αφορά τους επαγγελματίες με κατάλληλη εξειδίκευση στο αντικείμενο ή όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και το επαγγελματικό τους πεδίο. Συγκεκριμένα απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τον κλάδο των Logistics. Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπου απασχολούνται τα στελέχη υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας, εκτείνονται σε όλο το φάσμα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (μεταποίηση, εμπόριο και παροχή υπηρεσιών), με σαφή πάντως και αναπτυσσόμενη την κυριαρχία του εμπορικού τομέα και του τομέα μεταποίησης.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!