Στέλεχος Διαμεταφοράς Προϊόντων/Διαλογέας

Διαμεταφορέας (freight forwarder) καλείται το επάγγελμα το οποίο χαρακτηρίζεται ή διέπεται ή σχετίζεται με υπηρεσίες που αφορούν στην μεταφορά, συγκέντρωση, αποθήκευση, διαχείριση, συσκευασία ή διανομή αγαθών. Το επάγγελμα του εργαζόμενου ως στέλεχος υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας χαρακτηρίζεται από ένα ετερογενές πλήθος περιλαμβανομένων δραστηριοτήτων. Σχετίζεται, αλλά και διαφοροποιείται από συναφή επαγγέλματα και κυρίως αυτό του υπαλλήλου γραφείου,
αλλά και αυτό του αποθηκάριου ή υπάλληλου αποθήκης.
Είναι σαφές ότι το εν λόγω επάγγελμα περιορίζεται μεν σε αποκλειστικά επικουρικό ρόλο, εκτείνεται δε σε μεγάλο φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που άπτονται της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης π.χ. προμήθειες εμπορευμάτων ή πρώτων υλών, μεταφορές, αποθήκευση customer service, διανομή.

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 ενότητες:
• Διαμόρφωση μεταφορικού σεναρίου
• Υλοποίηση του μεταφορικού σεναρίου
• Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην διεύθυνση του τμήματος εξυπηρέτησης
πελατών

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο «Διαμεταφορά Προϊόντων/Διαλογέας» αφορά τους επαγγελματίες με κατάλληλη εξειδίκευση στο αντικείμενο ή όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και το επαγγελματικό τους πεδίο. Συγκεκριμένα απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τον κλάδο των Logistics. Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπου απασχολούνται τα στελέχη υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας, εκτείνονται σε όλο το φάσμα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (μεταποίηση, εμπόριο και παροχή υπηρεσιών), με σαφή πάντως και αναπτυσσόμενη την κυριαρχία του εμπορικού τομέα και του τομέα μεταποίησης.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!