Ειδικός στο Ruby-on-Rails

Η Ruby είναι μια δυναμική, αντικειμενοστραφής ευρείας χρήσης γλώσσα προγραμματισμού. Γνωρίζει μια θεαματική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω του Ruby on Rails, ένα framework ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών, βασισμένο στην MVC (Model-View-Controller) αρχιτεκτονική. Το Ruby on Rails, ή αλλιώς Rails, εφαρμόζει επίσης πολλές σύγχρονες πρακτικές ανάπτυξης λογισμικού, όπως Convention over Configuration (CoC), Don’t Repeat Yourself (DRY) και Active Record Pattern.

Διδακτικές Ενότητες

• Ruby • Ruby on Rails

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!