Πληροφορική – Χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Μια νέα τεχνολογική εποχή, που σημαδεύτηκε από την καθιέρωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη ζωή του ανθρώπου και την ανάδειξή τους σε απαραίτητο καθημερινό εργαλείο του σύγχρονου μαθητή, εκπαιδευτή, εργαζόμενου, δημιούργησε μία νέα πραγματικότητα. Τώρα, πια δεν αρκεί κάποιος να ισχυρίζεται ότι γνωρίζει πώς να χειρίζεται τον υπολογιστή αλλά πρέπει να μπορεί και να το αποδείξει . Γι’ αυτό, η πιστοποιημένη γνώση στις βασικές λειτουργίες και χρήσεις του υπολογιστή αποτελεί σήμερα επιτακτική ανάγκη. Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην εργασία, η απόδειξη της γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για να μπορέσει κάποιος να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις καθημερινές απαιτήσεις του εργασιακού ή εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Επίσης, αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση διορισμού στο δημόσιο, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που έχει το προσόν αυτό στην ελληνική αγορά εργασίας.

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 7 ενότητες:
• Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
• Υπολογιστικά Φύλλα
• Υπηρεσίες Διαδικτύου
• Επεξεργασία Κειμένου
• Βάσεις Δεδομένων
• Παρουσιάσεις
• Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σε εργαζόμενους και ανέργους καθώς και σε φοιτητές και μαθητές. Αποτελεί, δηλαδή, μια πιστοποίηση η οποία είναι αναγκαία για το κοινωνικό σύνολο.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!