Τεχνικός Υλοποίησης και Διαχείρισης Δικτύων

Πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις τεχνολογίας ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις λειτουργίας, υλοποίησης και διαχείρισης δικτύων Η/Υ.

Διδακτικές Ενότητες

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 6 ενότητες:
• Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ
• Μετάδοση δεδομένων
• Δίκτυα WAN
• Δίκτυα LAN
• Λειτουργικό σύστημα δικτύου
• Internetworking

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο ” Τεχνικός Υλοποίησης και Διαχείρισης Δικτύων” απευθύνεται σε χρήστες Η/Υ με βασικές γνώσεις πληροφορικής που έχουν την διάθεση να εξερευνήσουν τον χώρο των τηλεπικοινωνιών και δικτύων Η/Υ.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!