Προγραμματιστής Python

Η Python είναι μια ερμηνευμένη γλώσσα υψηλού επιπέδου γενικής χρήσης.
Δημιουργήθηκε από τον Guido van Rossum και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το
1991, η φιλοσοφία σχεδίασης της Python τονίζει την αναγνωσιμότητα του
κώδικα με τη αξιοσημείωτη χρήση σημαντικών κενών. Οι γλωσσικές κατασκευές
και η αντικειμενοστρεφής προσέγγιση στοχεύουν να βοηθήσουν τους
προγραμματιστές να γράψουν έναν σαφή, λογικό κώδικα για μικρά και μεγάλα
έργα.

Διδακτικές Ενότητες

• Εγκατάσταση & εισαγωγή
• Δομές ελέγχου & επανάληψης
• Λίστες και σύνολα δεδομένων
• Συναρτήσεις
• Αρχεία, φάκελοι & error handling
• Αντικειμενοστρέφεια

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο αποδεικνύει ότι ο κάτοχος είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να
γράφει συντακτικά σωστό κώδικα Python, να αναγνωρίζει τους τύπους
δεδομένων που υποστηρίζει η Python και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και
να γράφει Python κώδικα που θα λύσει λογικά ένα δεδομένο πρόβλημα.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!