Τεχνικός Υλοποίησης και Διαχείρισης Ασύρματων Δικτύων

Τα ασύρματα δίκτυα αποτελούν έναν από τους ποιο ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς στην επιστήμη των δικτύων και τηλεπικοινωνιών. Οι επαγγελματίες οι οποίοι καλούνται να υποστηρίξουν και να διαχειρισθούν ασύρματα δίκτυα πέρα από τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να έχουν και τις κατάλληλες γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτόν το δύσκολο ρόλο.

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 11 ενότητες:
• Εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα WiFi
• Εισαγωγή στον κόσμο των ραδιοσυχνοτήτων
• Εισαγωγή στη φυσική των ραδιοσυχνοτήτων και παράθυρο λειτουργίας ζεύξης
• Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας 802.11 δικτύων
• Φυσικός σχεδιασμός ασύρματου δικτύου
• Εισαγωγή στις κεραίες
• Τοπολογίες ασύρματων δικτύων και ενεργός εξοπλισμός
• Βασικά πρότυπα 802.11 ασύρματων δικτύων
• Λειτουργία 802.11 ασύρματων δικτύων
• Ασφάλειας 802.11 ασύρματων δικτύων
• Εισαγωγή στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων σε δίκτυα 802.11

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διαχειριστές δικτύων και σε τεχνικούς με
βασικές γνώσεις σε τηλεπικοινωνίες και δίκτυα IP.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!