Οροφοκομία (Housekeeping)

Στόχος του σεμιναρίου «Οροφοκομία (Housekeeping)» είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία του τμήματος της Οροφοκομίας μιας  Ξενοδοχειακής Μονάδας  με απώτερο σκοπό την πλήρη ανταπόκριση  στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις όλων των θέσεων εργασίας του τμήματος.

Διδακτικές Ενότητες

  • Εισαγωγή στην οροφοκομία – Οργανόγραμμα Ανάλυση Θέσεων και Αρμοδιοτήτων
  • Εσωτερικοί κανονισμοί και ανάλυση κανόνων υγιεινής και ασφαλής χρήση χημικών
  • Ανάλυση τύπων δωματίων και κατάστασης δωματίων
  • Διαδικασία και τρόπος καθαριότητας δωματίων
  • Έγγραφα λειτουργίας τμήματος Οροφοκομίας & Reporting
  • Οργάνωση και λειτουργίας τμήματος Λινοθήκης και διαχείριση λινών ξενοδοχείου
  • Ποιότητα στην Εξυπηρέτηση πελατών –  Επικοινωνία με τον πελάτη και Διαχείριση προβλημάτων και παραπόνων
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Ξενοδοχεία

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να καταρτιστούν σε επαγγελματικό επίπεδο και στη συνέχεια να ασκήσουν τα καθήκοντα της/του Οροφοκόμου.

Share it!

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 VOLTEROS (αρ. αδείας 2000491).