Υπάλληλος Υποδοχής & Κρατήσεων / Opera System

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η hands-on εκμάθηση του PMS Opera, το οποίο αποτελεί το πιο διαδεδομένο και εξελιγμένο πρόγραμμα κρατήσεων ξενοδοχείων. Μέσω από την hands-on μάθηση, ο καταρτιζόμενος θα μάθει πρακτικά όλα τα καθήκοντα ενός υπαλλήλου υποδοχής, αλλά και όλη την οργάνωση και λειτουργία του τμήματος.

Διδακτικές Ενότητες

Κρατήσεις & Σύστημα κρατήσεων Opera

 • Ορολογία – κωδικοί Opera
 • Πηγές κρατήσεων και θέματα προμηθειών
 • Διαμόρφωση τιμών και πολιτικές ακύρωσης
 • Διαδικασία κράτησης
 • Κρατήσεις group
 • Διεκπεραίωση προπληρωμών και καταθέσεων
 • Έλεγχος κράτησης, παρακολούθηση και παρακολούθηση εγγύησης πληρωμής
 • Τεχνικές πωλήσεων και Upselling
 • Διεκπεραίωση day use κρατήσεων
 • Paymaster λογαριασμοί
 • Οδηγίες χρεώσεων και έκδοσης λογαριασμών

Υποδοχή & σύστημα κρατήσεων Opera

 • Οργανόγραμμα υποδοχής και job descriptions
 • Ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών στην υποδοχή
 • Διαχείριση παραπόνων και προβλημάτων
 • Allocation δωματίων πριν την άφιξη
 • Check-in και check-out
 • Τροποποίηση κρατήσεων
 • Διεκπεραίωση πληρωμών
 • Αποστολή επιβεβαιώσεων κρατήσεων
 • Χρησιμοποιώντας τις επιλογές PMS του Opera
 • Ατομικά και Εταιρικά Προφίλ
 • Σημειώσεις Προφίλ και Ιστορικό επισκεπτών
 •  Καταγραφή παραπόνων
 • Προτιμήσεις επισκεπτών και ειδικά αιτήματα
 • Πρώιμες αφίξεις και καθυστερημένες αναχωρήσεις
 • Ακυρώσεις κρατήσεων
 • Εισαγωγή στους Λογαριασμούς Ξενοδοχείων

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να καταρτιστούν σε επαγγελματικό επίπεδο και στη συνέχεια να ασκήσουν τα καθήκοντα του Υπαλλήλου Υποδοχής & Κρατήσεων Ξενοδοχείου.

Share it!

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 VOLTEROS (αρ. αδείας 2000491).