Ειδικός στην αγροτική επιχειρηματικότητα και στην εκμετάλλευση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών

Ο κλάδος της αγροτικής επιχειρηματικότητας αλλά και της εκμετάλλευσης των φαρμακευτικών και των αρωματικών φυτών παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και ταχύτατη ανάπτυξη στις μέρες μας με τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής του στην Ελλάδα, τόσο στον πρωτογενή όσο και στον τομέα μεταποίησης να είναι πολύ μεγάλες.
Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το ΙΕΚ VOLTEROS, με σκοπό να πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει όλες εκείνες τις γνώσεις, που θα τον καθιστούν αποτελεσματικό και ειδικό στην αγροτική επιχειρηματικότητα αλλά και στην εκμετάλλευση των φαρμακευτικών και των αρωματικών φυτών»

Διδακτικές Ενότητες

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 8 ενότητες:
• Κοινή αγροτική πολιτική
• Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης
• Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά (ΦΑΦ)
• Αγροτική επιχειρηματικότητα
• Βιολογική γεωργία
• Πιστοποιήσεις
• Ομάδες παραγώγων-συνεταιρισμοί
• Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων για αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη

Σε ποιους απευθύνεται:

Απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει την καριέρα του στον κλάδο καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται.
Επιπλέον, με το πρόγραμμα αυτό, έμπειροι επαγγελματίες μπορούν να πιστοποιήσουν
τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Στόχος της πιστοποίησης είναι οι πιστοποιημένοι να έχουν αποκτήσουν τις σωστές βάσεις και να ενθαρρυνθούν να ασχοληθούν με τον πολλά υποσχόμενο τομέα της αγροτικής επιχειρηματικότητας και ειδικότερα με τον κλάδο των Φ.Α.Φ.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Πιστοποιεί ότι η/ο υποψήφια/ος είναι σε θέση να γνωρίζει θέματα που αφορούν σε :
• Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), των αγροτικών συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών
• πιστοποιήσεις αγροτικών προϊόντων
• βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων για αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη
• στην αγροτική επιχειρηματικότητα

Share it!