Ειδικός σε κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα

Περιγραφή Επαγγέλματος
Ο περιορισμοί του νοσηλευτικού ρόλου περιλαμβάνουν την έλλειψη αυτονομίας, την
υπευθυνότητα, τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και τον καθορισμό των νοσηλευτικών παρεμβάσεων. Οι εκπαιδευτικές και οι κλινικές ανάγκες των νοσηλευτών εστιάζονται σε παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσης, στη συνεργασία των μελών της θεραπευτικής ομάδας, στην έλλειψη προσωπικού και κατά συνέπεια νοσηλευτικού χρόνου με τον άρρωστο, στην ασφάλεια στο Χώρο εργασίας και στην ψυχολογική στήριξη του προσωπικού.
Οι νοσηλευτές και οι βοηθοί νοσηλευτών ανέφεραν συγκεκριμένους τομείς της ψυχιατρικής πρακτικής στους οποίους θεωρούν ότι η εκπαίδευση τους είναι ελλιπής ή ανύπαρκτη.
Οι νοσηλευτές εξέφρασαν την διάθεση να εκπαιδευτούν σε ανάλογες τεχνικές με την παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά φαίνεται να συμβάλλουν τόσο στη βελτίωση της γνώσης σε θέματα εργασίας και στην
προσφορά υψηλότερου επιπέδου φροντίδας στον άρρωστο όσο και στην αύξηση της
αυτοπεποίθησης των νοσηλευτών.

Ο/η υποψήφιος/α, έπειτα από διακεκριμένες εξετάσεις αποκτά:
– Απόδειξη των επαγγελματικών του προσόντων
– Επαγγελματική ταυτότητα, Εφόδιο εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο
– Αυτοπεποίθηση

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!