Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού

Ο Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού θα είναι σε θέση να γνωρίζει:
• Τις βασικές αρχές και έννοιες του αθλητικού τουρισμού
• Τις βασικές αρχές και έννοιες του τουρισμού ευεξίας, ψυχαγωγίας και διασκέδασης
στον τουρισμό
• Τη Σχέση Τουρισμού Αναψυχής και Σπορ
• Τις Μορφές και Δυνατότητες ανάπτυξης του Τουρισμού Αναψυχής στην Ελληνική Πραγματικότητα
• Τους Παράγοντες ανάπτυξης τουρισμού υγείας στην Ελλάδα
• Πώς να κερδίζει την αφοσίωση του πελάτη
• Τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 ενότητες:
• Αθλητισμός & ψυχαγωγία στον τουρισμό
• Κέντρα αναζωογόνησης & υγείας
• Εξυπηρέτηση πελατών

Σε ποιους απευθύνεται:

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε υφιστάμενους υπαλλήλους ψυχαγωγίας & χώρων ευεξίας και αθλητισμού τουριστικών επιχειρήσεων. Επίσης απευθύνεται και σε έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο επάγγελμα και σε όποιον επιθυμεί να πιστοποιήσει τις γνώσεις του στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!