Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – Security

Το ΚΔΒΜ2 VOLTEROS, Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης, τα οποία οδηγούν στις σχετικές διαδικασίες Πιστοποίησης Επαγγελματιών της Ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Σε ποιους απευθύνεται:

Απευθύνεται σε εργαζόμενους στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλειας ή όσους επιθυμούν να εργαστούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, αλλά δεν έχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και τίτλο Πιστοποίησης.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση επαγγελματικής Κατάρτισης με την οποία θα μπορούν να προχωρήσουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης που διοργανώνονται από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕ.ΜΕ.Α.

Διάρκεια

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 105 ώρες και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το ωράριο παρακολούθησης είναι ευέλικτο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταρτιζόμενων

Share it!