Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, το οποίο έχει 5ετή ισχύ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 1883 και άρθρο 14. Ανανεώνεται το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την εκπνοή της ισχύος του, οπότε ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να εξεταστεί σύμφωνα με την περίπτωση.

Σε ποιους απευθύνεται:

Απευθύνεται σε:
• αγρότες
• επαγγελματίες χρήστες
• διανομείς και συμβούλους

Εξαιρούνται: Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’1883, άρθρο 12 και παρ. 2, η κατοχή πτυχίου Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος. σου επισυνάπτω και μια εικόνα παρακάτω που πρεπει να χει το κάθε σεμινάριο, δηλαδη διάρκεια , από που θα είναι η βεβαίωση παρακολούθησης καθως πολύ σηματικό και το share σε fb , twiter, in. Κθώς επίσης να προσέξουμε το share να ειναι σωστα δωμημένο (όπως στην παρακάτω εικόνα δηλαδή είναι πολύ καλά προσαρμοσμένο με το site της σελίδας ευανάγνωστο τι είναι το κάθε σεμινάριο και ποιιος το κάνει κλπ ) έτσι θα ακολουθήσουν και τα άλλα σεμινάρια που θα δεις πιο κάτω απλά δεν θα σου επισυνάπτω συνέχεια την εικόνα.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διάρκεια

4 ώρες

Share it!