Σεμινάριο ΕΦΕΤ Χειριστών Τροφίμων

Οι εργαζόμενοι σε επισιτιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να καταρτιστούν σε θέματα ασφαλείας και να λάβουν το επίσημο Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-8-07 (http://www.efet.gr/ )

Σε ποιους απευθύνεται:

• Σε όλους τους εργαζόμενους που ασχολούνται με τον χειρισμό τροφίμων με οποιονδήποτε τρόπο (παραγωγή τροφίμων, επεξεργασία, μεταφορά , διακίνηση, μαζική εστίαση, ζαχαροπλαστική, υπάλληλοι εργαστηρίων κλπ)

• Σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τροφίμων ή ποτών που θέλουν να εκδώσουν ή να τροποποιήσουν την άδεια λειτουργίας τους.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Παρέχεται το Επίσημο Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης από τον ΕΦΕΤ και η απαραίτητη Βεβαίωση που απαιτείται για την αδειοδότηση επισιτιστικού χώρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διάρκεια

Το πρόγραμμα είναι ταχύρυθμο και διαρκεί 10 ώρες.

Share it!