Τεχνικός Ασφαλείας

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων, ο Εργοδότης ή Εργαζόμενος (εάν πληροί τις ανάλογες προϋποθέσεις) έχει την υποχρέωση να ασκεί τα Καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας. (http://www.ypakp.gr/ )

Σε ποιους απευθύνεται:

Προϋποθέσεις:

• Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Γ΄ Βαθμού επικινδυνότητας για να αναλάβουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης τους θα πρέπει να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης 10 ωρών

• Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Β΄ Βαθμού επικινδυνότητας για να αναλάβουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης τους θα πρέπει να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης 35 ωρών

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Παρέχεται το Επίσημο Πιστοποιητικό Τεχνικού Ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διάρκεια

10 Ώρες

Share it!