ΝΕΑ
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων | ΝΕΟ – ELEARNING | Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης & δια βίου μάθησης VOLTEROS διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Πρόκειται για το απαραίτητο βήμα που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ. Σας ενδιαφέρει να......

  • Το ΙΕΚ ΚΕΚ VOLTEROS Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 02 με εμπειρία σε προγράμματα κατάρτισης υλοποιεί το πρόγραμμα ενίσχυσης με 600€ ανά δικαιούχο για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του επιστημονικού δυναμικού της Χώρας. Οι επιστημονικοί κλάδοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι :......