Σπουδές Μηχανολογίας – Μηχανικοί Αυτοκινήτων

Επίσημος Τίτλος:
Τεχνικός Μηχανοτρονικής Οχημάτων

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας και της μηχανοκίνησης έχει παρουσιάσει ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα την υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Αν σου αρέσουν τα εργαλεία, τα αυτοκίνητα, οι μηχανές και η ενασχόληση με συνεργειακές επισκευές τότε πρέπει να ξεκινήσεις οπωσδήποτε τις σπουδές σου στο ΙΕΚ VOLTEROS, το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Δυτική Μακεδονία που στρέφεται εξ ολοκλήρου στις ανάγκες σου. Πρόκειται για το πιο αξιόπιστο, ποιοτικό και οργανωμένο πρόγραμμα που θα δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκατασταθούν επαγγελματικά.

Η ειδικότητα Τεχνικός Μηχανοτρονικής στον τομέα της Μηχανολογίας αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων τεχνικών που θα δραστηριοποιηθούν στο σχεδιασμό και την κατασκευή σύγχρονων βιομηχανικών προϊόντων, οχημάτων και μοτοσυκλετών, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Τομείς Απασχόλησης
Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής», μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που έχουν να κάνουν με την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων
 • Επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων
 • Επιχειρήσεις παραγωγής ισχύος με Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών)
 • Υπηρεσίες και οργανισμούς ελέγχου οχημάτων
 • Αυτοκινητοβιομηχανίες
 • Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
 • Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
 • Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)

Επαγγελματικά Προσόντα
Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής πρέπει να γνωρίζει

 • Από τη Διάγνωση Βλαβών Αυτοκινήτου
 • Τη λειτουργική σύνδεση και αλληλεπίδραση των συστημάτων του αυτοκινήτου
 • Τις βασικές αρχές της διαδικασίας της διάγνωσης
 • Τα συστήματα αυτοδιάγνωσης του αυτοκινήτου
 • Τον ειδικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του
 • Τα κριτήρια επιλογής του ειδικού εξοπλισμού της ειδικότητάς του

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής πρέπει να είναι ικανός να:
Από τη Διάγνωση Βλαβών Αυτοκινήτου

 • Συσχετίζει τη λειτουργική σύνδεση και αλληλεπίδραση των συστημάτων του αυτοκινήτου
 • Εφαρμόζει τις βασικές αρχές της διαδικασίας της διάγνωσης
 • Χειρίζεται τη διαδικασία ενεργοποίησης της αυτοδιάγνωσης του αυτοκινήτου
 • Χειρίζεται ορθολογικά τον ειδικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του
 • Επιλέγει τον κατάλληλο κάθε φορά ειδικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του
 • Πραγματοποιεί διαγνωστικές εργασίες σε όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου
 • Πραγματοποιεί εκκένωση, ανάκτηση και συμπλήρωση ψυκτικού μέσου σε ένα κλιματιστικό σύστημα
 • Απενεργοποιεί τον αερόσακο και τις ζώνες ασφαλείας με προεντατήρα
 • Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου
 • Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του

Από την Πρακτική Εφαρμογή

 • Να διαχειρίζεται με προφορικό, γραπτό και ηλεκτρονικό τρόπο τεχνικά και διοικητικά θέματα της ειδικότητάς του

Επαγγελματικά Καθήκοντα

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του αυτοκινήτου, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή. Η δράση του χαρακτηρίζεται από οικονομία χρόνου και πόρων, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, διασφάλιση ποιότητας εργασίας και προστασία περιβάλλοντος.

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής έχει την επαγγελματική ικανότητα, μετά από το αναγκαίο στάδιο προσαρμογής του, να μπορεί να αναλαμβάνει ειδικές εργασίες που του ανατίθενται στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης όπου εργάζεται. Είναι ικανός, επίσης, να ασκήσει διοικητικά καθήκοντα στο χώρο εργασίας του.

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής, επειδή έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης, είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις επερχόμενες αλλαγές στα καθήκοντά του.

Share it!

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μεγάλο μέρος του εβδομαδιαίου ολοκληρωμένου προγράμματος αφιερώνεται στην εργαστηριακή πρακτική, ενώ παράλληλα παρέχεται και η απαραίτητη θεωρητική ανάλυση.

Τα μαθήματα διδάσκονται από επιλεγμένους, έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες του κλάδου οι οποίοι μεταδίδουν στους σπουδαστές τις γνώσεις, τις τεχνικές αλλά και την αγάπη τους για το επάγγελμα.

Τα μαθήματα που διδάσκονται κατά τη διάρκεια των δυο ετών φοίτησης είναι:

 • Οργάνωση, Λειτουργία & Ασφάλεια Συνεργείου – Περιβάλλοντος
 • Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας & Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτοκινήτων – Μοτοσικλετών
 • Μηχανολογικό Σχέδιο
 • Εφαρμοσμένη Μηχανολογία
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Δομή & Λειτουργία Υπολογιστικών Μονάδων
 • Συστήματα Παραγωγής Ισχύος
 • Συστήματα Μετάδοσης Ισχύος
 • Στοιχεία Θεωρίας Επικοινωνιών & Δίκτυα Συστημάτων σε Οχήματα
 • Λειτουργία, Επισκευή & Συντήρηση Αυτοκινήτου
 • Λειτουργία, Επισκευή & Συντήρηση Μοτοσικλετών
 • Διάγνωση Βλαβών Αυτοκινήτων
 • Διάγνωση Βλαβών Μοτοσικλετών
 • Δυναμική Οχημάτων
ΝΕΑ
 • Με μεγάλη μας χαρά, ανακοινώνουμε την παράταση της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ»/MIS 5131399 και της μεταφοράς της στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027 (Μεταφερόμενη Δράση από ΠΠ 2014-2020»-κωδ. ΕΚΠ21). Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης......

 • Λαμβάνοντας υπόψη τις Διατάξεις που διέπουν το Εκπαιδευτικό προσωπικό των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αποφασίζουμε: Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη......

 • «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 10.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών» Η Δράση: αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με σκοπό την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση μέσω προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), την πιστοποίηση και τη βραχυπρόθεσμη απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ ηλικίας......