Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Αγαπητέ σπουδαστή / σπουδάστρια,

Όσον αφορά την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση σου, θα πρέπει να γνωρίζεις τα παρακάτω:

 • Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική από τον Σεπτέμβριο 2013 και μετά για όσους εγγράφονται σε ΙΕΚ (ν. 4186/ΦΕΚ 193 τ.Α’/17.09.2013)
 • Δικαιούσαι να κάνεις πρακτική, εφόσον ολοκληρώσεις το Β’ εξάμηνο σπουδών επιτυχώς. Υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιήσεις την Πρακτική σου Άσκηση παράλληλα με τις σπουδές σου στο Γ’ & Δ’ εξάμηνο, καθώς και μετά την ολοκλήρωση του Δ’ Εξαμήνου.
 • Μπορείς να πραγματοποιήσεις την Πρακτική σου Άσκηση μόνο στην Ελλάδα και με την προϋπόθεση να υπάρχει η δυνατότητα από το ΙΕΚ να επιβλέπει τις συνθήκες της Πρακτικής σου.
 • Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ώρες
 • Το ωράριο της πρακτικής άσκησης είναι 8 ή 6 ώρες/ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα (8*5=40 ώρες ή 6*5=30 ώρες)
 • Η Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να συσχετίζεται με το αντικείμενο των σπουδών σας, καθώς και ο επόπτης πρακτικής στον φορέα απασχόλησης θα πρέπει να απασχολείται σε συναφή ειδικότητα με τον ασκούμενο
 • Δεν επιτρέπεται να απουσιάσεις συνολικά πάνω από 8 ημέρες (εκτός των επίσημων αργιών), προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες 960 ώρες στο εξάμηνο πρακτικής σου.
 • Η ασφαλιστική σου κάλυψη πραγματοποιείται από το ΙΕΚ με ασφάλιση ΙΚΑ καταβάλλοντας κατά περίπτωση από 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδεκάτης ασφαλιστικής κλάσης για ατυχήματα στο χώρο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης (ΚΥΑ 139931/08.09.2015, ΦΕΚ 1953 τ.Β/10.09.2015) έως και 7,45% επί του ετησίου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδεκάτης ασφαλιστικής κλάσης της δωδεκάτης ασφαλιστικής κλάσης (εγκύκλιος 44/2004 περί ασφάλισης 7,45%) αναλόγως την κατηγορία όπου ανήκεις
 • Από την νομοθεσία προκύπτει ότι ο εργοδότης δεν είναι υπόχρεος οικονομικής επιβάρυνσης (ΦΕΚ 104,τ.Β/22.2.1996) κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης
 • Σε περίπτωση που πριν την ολοκλήρωση των σπουδών σου,  έχεις συμπληρώσει 120 ένσημα στην ειδικότητα που παρακολουθείς στο ΙΕΚ, μπορείς να απαλλαγείς από την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση. Θα πρέπει να συμβουλευτείς το Γραφείο Σταδιοδρομίας για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την απαλλαγή σας και τα έντυπα που πρέπει να προσκομίσετε.
 • Επίσης, εάν έχεις συμπληρώσει –στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε.- τουλάχιστον 40 ένσημα (2 μήνες) από εργασία στην ειδικότητα που παρακολουθείς στο ΙΕΚ, έχεις το δικαίωμα να πραγματοποιήσεις Πρακτική Άσκηση για το υπόλοιπο του χρόνου που απαιτείται για να συμπληρωθούν οι έξι μήνες πρακτικής. Θα πρέπει να συμβουλευτείς το Γραφείο Σταδιοδρομίας για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την απαλλαγή σας και τα έντυπα που πρέπει να προσκομίσετε.
 • Σχετικά με την Πρακτική σου Άσκηση, θα ανατρέξεις στον ν. 4186 (ΦΕΚ 193 τ.Α’/17.09.2013 άρθρο 23), την Υπουργική Απόφαση 5954/2014 (ΦΕΚ 1807 τ.Β’/02.07.2014 άρθρο 3) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 139931/08/09/2015 (ΦΕΚ 1953,τ.Β./10/09/2015)

Βήματα για την έναρξη-διεξαγωγή-λήξη πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει κάθε 1η και 15η του μήνα. Τουλάχιστον 15 μέρες πριν την έγκριση της πρακτικής σου άσκησης από την Γ.Γ.Δ.Β.Μ., θα πρέπει να ακολουθήσεις τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο

 • Μπορείς να απευθυνθείς στο Γραφείο Σταδιοδρομίας του ΙΕΚ VOLTEROS για να σε ενημερώσει για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις της ειδικότητας σου
 • Θα πρέπει με το Βιογραφικό σου να περάσεις από συνέντευξη από την επιχείρηση που σε ενδιαφέρει να συνεργαστείς
 • Εάν επιλεγείς, θα πρέπει να ενημερώσεις την επιχείρηση ότι θα προσκομίσεις τα έντυπα που αφορούν την Πρακτική σου Άσκηση

Βήμα 2ο

 • Θα πρέπει να έρθεις σε επαφή με το Γραφείο Σταδιοδρομίας για να παραλάβεις το Βιβλίο Πρακτικής σου
 • Θα πρέπει να συμπληρώσεις τα έντυπα που αφορούν την έναρξη της πρακτικής σου
 • Αίτηση Έναρξης Πρακτικής
 • Υπεύθυνη Δήλωση για τους όρους της πρακτικής σου
 • Υπεύθυνη Δήλωση ασφαλιστικής ικανότητας
 • Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσεις το Έντυπο Α.Μ.Α από Ε.Φ.Κ.Α.
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητάς
 • Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ικανότητας (αφορά την ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη)

Βήμα 3ο

 • Θα πρέπει να προσκομίσεις το Βιβλίο Πρακτικής στην εταιρεία που θα συνεργαστείς κατά την Πρακτική Άσκηση
 • Θα πρέπει να υπογράφει και να σφραγιστεί η Βεβαίωση Εργοδότη
 • Θα πρέπει να υπογράφουν και να σφραγιστούν οι Συμβάσεις Πρακτικής

Βήμα 4ο

 • Θα πρέπει το Βιβλίο Πρακτικής με τα έντυπα που ζητήθηκαν, να ελεγχθούν από το Γραφείο Σταδιοδρομίας και να ετοιμάσουμε την Απόφαση Έγκρισης Πρακτικής που θα σταλεί για έγκριση στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
 • Το Γραφείο Σταδιοδρομίας θα σε καλέσει για να παραλάβεις την Έγκριση Πρακτικής σου, εφόσον εγκριθεί από την Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
 • Θα πρέπει να προσκομίσεις την Έγκριση Πρακτικής στην επιχείρηση όπου θα πραγματοποιήσεις την πρακτική σου άσκηση

Βήμα 5ο

 • Θα πρέπει να προσκομίσεις το Βιβλίο Πρακτικής στη εταιρεία που θα πραγματοποιήσεις Πρακτική κατά την έναρξη της πρακτικής σου
 • Θα πρέπει να ενημερώνεται το Βιβλίο Πρακτικής από εσένα και τον εργοδότη σου εβδομαδιαία και μηνιαία (όπου φορέας απασχόλησης θα πρέπει να σφραγίζουν και να υπογραφούν)

Βήμα 6ο

 • Μόλις ολοκληρώσεις την πρακτική σου άσκηση, θα πρέπει να προσέλθεις το συντομότερο δυνατό στο Γραφείο Σταδιοδρομίας για να ελεγχθεί το Βιβλίο Πρακτικής σου
 • Θα πρέπει να είναι καταλληλά συμπληρωμένο και από εσένα και τον φορέα απασχόλησης που πραγματοποίησες Πρακτική Άσκηση
 • Ο φορέας απασχόλησης θα πρέπει να σφραγίσει και να υπογράψει την Βεβαίωση Παρουσίας
 • Θα πρέπει να υπογράψεις την Υπεύθυνη δήλωση Ολοκλήρωσης της Πρακτικής
 • Τα ένσημα σου θα τα ζητήσεις προσωπικά με την ταυτότητα σου από το Ε.Φ.Κ.Α. δυο μήνες μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής σου άσκησης και θα τα προσκομίσεις στο Γραφείο Σταδιοδρομίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας να συνεργαστείτε με έναν καταρτιζόμενο/η του IEK VOLTEROS για την διεξαγωγή της Εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης του/ης.

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα βασικά στοιχεία που διέπουν την Πρακτική Άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ, καθώς και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν κατά την έναρξη, διεξαγωγή και ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης.

 • Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική από τον Σεπτέμβριο 2013 και μετά για όσους εγγράφονται σε ΙΕΚ (ν. 4186/ΦΕΚ 193 τ.Α’/17.09.2013)
 • Οι καταρτιζόμενοι ΙΕΚ έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης, εφόσον ολοκληρώσουν το Β’ εξάμηνο σπουδών επιτυχώς. Υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση παράλληλα με τις σπουδές τους στο Γ’ & Δ’ εξάμηνο, καθώς και μετά την ολοκλήρωση του Δ’ Εξαμήνου.
 • Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ώρες
 • Το ωράριο της πρακτικής άσκησης είναι 8 ή 6 ώρες/ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα (8*5=40 ώρες ή 6*5=30 ώρες)
 • Η Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να συσχετίζεται με το αντικείμενο των σπουδών του ασκούμενου, καθώς και ο επόπτης πρακτικής στον φορέα απασχόλησης θα πρέπει να είναι σε συναφή ειδικότητα με τον ασκούμενο
 • Δεν επιτρέπεται να απουσιάσουν οι καταρτιζόμενοι συνολικά πάνω από 8 ημέρες (εκτός επισήμων αργιών) προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες 960 ώρες στο εξάμηνο πρακτικής άσκησης
 • Η ασφαλιστική κάλυψη πραγματοποιείται από το ΙΕΚ με ασφάλιση ΙΚΑ καταβάλλοντας κατά περίπτωση από 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδεκάτης ασφαλιστικής κλάσης για ατυχήματα στο χώρο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης (ΚΥΑ 139931/08.09.2015, ΦΕΚ 1953/Β/10.09.2015) έως και 7,45% επί του ετησίου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδεκάτης ασφαλιστικής κλάσης της δωδεκάτης ασφαλιστικής κλάσης (εγκύκλιος 44/2004 περί ασφάλισης 7,45%) αναλόγως την κατηγορία όπου ανήκουν οι καταρτιζόμενοι
 • Από την νομοθεσία προκύπτει ότι ο εργοδότης δεν είναι υπόχρεος οικονομικής επιβάρυνσης (ΦΕΚ 104,τ.Β/22.2.1996) κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης
 • Σχετικά με την Πρακτική καταρτιζόμενων ΙΕΚ, θα ανατρέξετε στον ν. 4186 (ΦΕΚ 193 τ.Α’/17.09.2013 άρθρο 23), την Υπουργική Απόφαση 5954/2014 (ΦΕΚ 1807 τ.Β’/02.07.2014 άρθρο 3) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 139931/08/09/2015 (ΦΕΚ 1953,τ.Β./10/09/2015)

Βήματα για την έναρξη-διεξαγωγή-λήξη πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει κάθε 1η και 15η του μήνα. Τουλάχιστον 15 μέρες πριν την έναρξη πρακτικής του ασκούμενου, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο

 • Ο καταρτιζόμενος/η, τον οποίο αποφασίσατε να απασχολήσετε ως ασκούμενο, θα σας προσκομίσει το Βιβλίο Πρακτικής του, στο Παράρτημα του οποίου θα επισυνάπτονται τα παρακάτω έντυπα που θα πρέπει να συμπληρωθούν, να σφραγιστούν και να υπογραφούν
 • Βεβαίωση Εργοδότη
 • Συμβάσεις πρακτικής άσκησης (Φορέα Απασχόλησης- ΙΕΚ-Ασκούμενου)

Βήμα 2ο

 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από το ΙΙΕΚ, ο ασκούμενος θα πρέπει να σας προσκομίσει:
 • Έγκριση πρακτικής άσκησης από την Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
 • Βιβλίο Πρακτικής (θα συμπληρώνεται καθημερινά από τον Ασκούμενο & θα πρέπει να υπογράφεται και να σφραγίζεται εβδομαδιαία και μηναία από τον Υπεύθυνο Πρακτικής του Ασκούμενου στην επιχείρηση)
 • Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (υπογεγραμμένη από το ΙΕΚ & ασκούμενο)

Θα πρέπει τα παραπάνω έγγραφα να παραμένουν στην επιχείρηση σε περίπτωση ελέγχου.

Βήμα 3ο

 • Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης του ασκούμενου, μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την πρακτική άσκηση με τον Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης του IEK VOLTEROS.

Βήμα 4ο

 • Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης του ασκούμενου, θα πρέπει:
 • Να σφραγίσετε και να υπογράψετε την Βεβαίωση Παρουσίας
 • Βεβαιωθείτε ότι το Βιβλίο Πρακτικής του ασκούμενου εβδομαδιαία και μηνιαία έχει σφραγιστεί και υπογραφεί

Ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία σας!

ΝΕΑ