Διοίκηση μονάδων κρέατος

Παρουσίαση – Περιγραφή

Η φιλοσοφία του προγράμματος

Στο τρέχον ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχουν διάφορες σχολές οι οποίες ασχολούνται γενικότερα με το κρέας (Κτηνιατρική, Ζωική Παραγωγή, Τεχνολογία Τροφίμων, Μαγειρική κτλ). Επιπλέον το τρίμηνο πρόγραμμα της σχολής Κρεοπωλών εστιάζει κυρίως στην τεχνική διαχείριση του κρέατος.

Θεωρήσαμε λοιπόν αναγκαίο να προτείνουμε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών το οποίο να μπορεί να συνδυάζει στοιχεία από τις διάφορες επιστήμες συνδυασμένο με πρακτική κατάρτιση.

Ο σύγχρονος διοικητής μονάδας κρέατος πρέπει να έχει ένα εύρος γνώσεων από τα αρχικά έως τα τελικά στάδια παραγωγής τροφίμων με βάση το κρέας, ανεξάρτητα σε ποιο στάδιο της παραγωγής απασχολείται. Για αυτό το λόγο θεωρήσαμε αυτονόητο ο σπουδαστής να πρέπει να ασκήσει πρακτική σε κτηνοτροφική μονάδα, σε μονάδα επεξεργασίας κρέατος και σε σημείο πώλησης κρέατος.

Το πρόγραμμα αυτό δεν εντάσσεται στο κρατικό εκπαιδευτικό πλαίσιο (πχ. δεν είναι ΙΕΚ) και για αυτό θεωρήσαμε ότι πρέπει η χρονική του διάρκεια να μην είναι παραπάνω από ένα έτος. Τα άτομα τα οποία θα το επιλέξουν πρέπει να έρθουν για ένα χρόνο στην Κοζάνη, καθώς τα μαθήματα θα είναι Δευτέρα έως Παρασκευή. Να τονίσουμε ότι η μακροχρόνια μας ενασχόληση τόσο με την τριτοβάθμια όσο και με την επαγγελματική εκπαίδευση (Κε.Δι.Βι.Μ. 2 VOLTEROS) μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε αποδοτικά προγράμματα σπουδών όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα οι σπουδαστές αποκτούν στοχευμένα τις γνώσεις που πρέπει.

Κατά την χρονική περίοδο των μαθημάτων οι σπουδαστές θα μπορούν να απασχοληθούν έμμισθα σε δικής μας επιχείρηση κρέατος εκτός του ωραρίου μαθημάτων. Αυτό έχει δύο θετικά. Πρώτον, θα αποκτήσουν ακόμα περισσότερες γνώσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Δεύτερον, θα μπορούν να κερδίσουν αρκετά χρήματα για να πληρώσουν τα δίδακτρα της σχολής όπως και τα προσωπικά τους έξοδα (ενοίκια κτλ.).

Φιλοδοξία μας είναι οι απόφοιτοι της σχολή να αποτελέσουν τα μελλοντικά στελέχη του κλάδου του κρέατος.

Πρόγραμμα – Θεματολογία

Βασικά στοιχεία

  • Τόπος: Kοζάνη, Κε.Δι.Βι.Μ. 2 VOLTEROS
  • Προϋπόθεση Εγγραφής: Απολυτήριο Λυκείου

Αποκτώμενα Πιστοποιητικά

  • Βεβαίωση Κρεοπώλη
  • Βεβαίωση ΕΦΕΤ
  • Πτυχίο Υπολογιστών
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 820 ωρών

* Για τις ώρες θεωρίας υπάρχει και η δυνατότητα εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης. Για τα εργαστηριακά μαθήματα επιτρέπονται απουσίες μέχρι 10% του συνόλου.
Βοήθεια στην εύρεση κατοικίας στην Κοζάνη (ενοίκιο περίπου 220ε).
Αμειβόμενη εργασία σε επιχείρηση κρέατος καθ΄όλη την διάρκεια των σπουδών (αμοιβή σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ΕΦΚΑ). Τα δίδακτρα και το κόστος ενοικίου εξισώνονται με τη αμειβόμενη εργασία.
* Σε κάθε μάθημα υπάρχει αξιολόγηση του σπουδαστή είτε μέσω εξετάσεων είτε μέσω εργασίας!

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθήματα Ώρες
Θεωρία Εργαστήριο Σύνολο
Ζωική κρεατοπαραγωγή
Ανατομία – Φυσιολογία ζώων 12 12
Μεταφορά – Σφαγή και κατηγοριοποίηση ζώων 12 36 48
Εκτροφή – Διατροφή ζώων 12 36 48
Τεχνολογία τροφίμων
Μικροβιολογία – βιοχημεία 18 18
Τεχνολογία κρέατος 30 30
Ασφάλεια και ποιότητα προϊόντων ζωικής παραγωγής 18 18
Μαγειρική
Αρχές μαγειρικής κρέατος 12 18 30
Διατροφολογία 12 12
Τροφογνωσία-Εδεσματολόγιο 12 12
Διοίκηση επιχειρήσεων
Κοστολόγηση προϊόντων 24 24
Επιστήμη της αγοράς κρέατος 24 24
Τεχνικές εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός 12 18 30
Μικροοικονομία 24 24
Πληροφορική στην Διοίκηση 4 12 16
Τεμαχισμός
Τεμαχισμός κρεάτων 1 48 48
Τεμαχισμός κρεάτων 2 48 48
Κρεοτεχνήματα 30 30
Αλλαντοποιεία 48 48
520
20 ώρες / εβδομάδα επί 26 εβδομάδες
Πρακτική
Σε κτηνοτροφική μονάδα 100
Σε τεμαχιστήριο κρέατος 100
Σε σημείο πώλησης κρέατος 100
300
20 ώρες / εβδομάδα επί 15 εβδομάδες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθήματα Ώρες
Θ Ε Σ
Ζωική κρεατοπαραγωγή
Ανατομία – Φυσιολογία ζώων 12 12
Μεταφορά – Σφαγή και κατηγοριοποίηση ζώων 12 36 48
Εκτροφή – Διατροφή ζώων 12 36 48
Τεχνολογία τροφίμων
Μικροβιολογία – βιοχημεία 18 18
Τεχνολογία κρέατος 30 30
Ασφάλεια και ποιότητα προϊόντων ζωικής παραγωγής 18 18
Μαγειρική
Αρχές μαγειρικής κρέατος 12 18 30
Διατροφολογία 12 12
Τροφογνωσία-Εδεσματολόγιο 12 12
Διοίκηση επιχειρήσεων
Κοστολόγηση προϊόντων 24 24
Επιστήμη της αγοράς κρέατος 24 24
Τεχνικές εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός 12 18 30
Μικροοικονομία 24 24
Πληροφορική στην Διοίκηση 4 12 16
Τεμαχισμός
Τεμαχισμός κρεάτων 1 48 48
Τεμαχισμός κρεάτων 2 48 48
Κρεοτεχνήματα 30 30
Αλλαντοποιεία 48 48
520
20 ώρες / εβδομάδα επί 26 εβδομάδες
Πρακτική
Σε κτηνοτροφική μονάδα 100
Σε τεμαχιστήριο κρέατος 100
Σε σημείο πώλησης κρέατος 100
300
20 ώρες / εβδομάδα επί 15 εβδομάδες

Θ: θεωρία
Ε: εργαστήριο
Σ: σύνολο

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Διάρκεια
1 έτος – 20ώ. / εβδ.

Share it!