Μετεκπαίδευση κρεοπώλων

Παρουσίαση – Περιγραφή

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε άτομα τα οποία ασκούν δραστηριότητα στον κλάδο του κρέατος (κρεοπωλείο, τεμαχιστήριο κρέατος, χονδρεμπόριο, παρασκευαστήριο κτλ) και θέλουν να πάρουν απαντήσεις σε βασικά ζητήματα τα οποία αφορούν την εύρυθμη – νόμιμη λειτουργία της επιχείρηση όπως και να γνωρίσουν τις προοπτικές ανάπτυξης αυτής.

Πρόγραμμα – Θεματολογία

Θεματολογία:

  • Η τρέχουσα νομοθεσία εγκαταστάσεων -προϊόντων
  • Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός
  • Τεχνολογία κρέατος (Διατηρησιμότητα και Εξευγενισμός τεμαχίων κρέατος)
  • Πρώτες και βοηθητικές ύλες παρασκευασμάτων
  • Κοστολόγηση
  • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 VOLTEROS – 2000491.

Διάρκεια : 12 ώρες

Share it!