Γραμματέας – Βοηθός Διοίκησης

Το σεμινάριο αυτό εκπονείται από τον όμιλο VOLTEROS σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες του χώρου της διοίκησης επιχειρήσεων και έπειτα από ενδελεχή καταγραφή των αναγκών των υψηλά ιστάμενων διοικητικά στελεχών των οργανισμών/επιχειρήσεων, με σκοπό να καταρτίσει ότι ο κάτοχός του διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, που θα τον βοηθήσουν αφενός να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο ευρύ πεδίο των αρμοδιοτήτων διοικητικογραμματειακής υποστήριξης, αφετέρου να διαφοροποιηθεί
από τη διεκπεραιωτική λογική και να διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Να λειτουργήσει δηλαδή, ως αναπόσπαστο μέλος της Διοίκησης του οργανισμού/επιχείρησης.

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 ενότητες:
• Κριτήρια Διαφοροποίησης & Κατηγοριοποίησης Γραμματείας /Γραμματέως στο
Ελληνικό Επιχειρηματικό Περιβάλλον
• Ελληνική & Διεθνής Επιχειρηματική Πρακτική ως προς την Οργάνωση, Στελέχωση &
Λειτουργία της Θέσης
• Management Γραμματείας

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε έμπειρες/ους Γραμματείς Διοίκησης/Διεύθυνσης, στο τμήμα γραμματειακής υποστήριξης όλων των επιπέδων και κατηγοριών Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Μονάδων Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Στρατιωτικών Μονάδων, Μονάδων Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικής, Μονάδων Υγείας, που εμπλέκονται με την οργάνωση, διαχείριση και διεκπεραίωση καθημερινών θεμάτων διοικητικογραμματειακής στήριξης, που σχετίζονται με την κατ΄ιδίαν επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Επίσης αφορά σε φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή μεταλυκειακής εκπαίδευσης, και ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο σχετικό χώρο.
Επίσης, αφορά σε φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο σχετικό χώρο.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.
Έπειτα, μετά το πέρας του σεμιναρίου ο/η υποψήφιος/α είναι σε θέση να:
• Γνωρίζει τις βασικές αρχές δεοντολογίας και επιχειρηματικής ηθικής του επαγγέλματος
• Αντιλαμβάνεται τον τρόπο διοίκησης ενός τμήματος οργανισμού/επιχείρησης
• Γνωρίζει τις μεθόδους οργάνωσης και αποτελεσματικής διαχείρισης διοικητικών
θεμάτων υψηλού επιπέδου / διαβάθμισης
• Κατανοεί τη σπουδαιότητα και να προάγει τη χρήση των νέων τεχνολογιών και
τηλεματικών εφαρμογών στην εργασία
• Γνωρίζει σε προχωρημένο επίπεδο τις αρχές δημοσίων σχέσεων, διαπραγματεύσεων,
επικοινωνίας, αρχειοθέτησης, λήψης αποφάσεων και πάσης φύσεως συσκέψεων.

Share it!