Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς

Διδακτικές Ενότητες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 4 ενότητες
• Προσδιορισμός και τεκμηρίωση της αποδοτικότερης λύσης
• Ενέργειες εξοικονόμησης
• Εφαρμογή και εγκατάσταση μηχανήματων
• Έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων

Σε ποιους απευθύνεται:

Βασικά Τυπικά Προσόντα:
• Απόφοιτοι Γυμνασίου, ΕΠΑΛ ή Λυκείου με παρακολούθηση σεμιναρίου τουλάχιστον 50 ωρών
• Απόφοιτοι ΙΕΚ συναφούς ειδικότητας
• Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μη συναφούς ειδικότητας με παρακολούθηση σεμιναρίου τουλάχιστον 50 ωρών

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!