Βοηθός Αρτοποιού

Το σεμινάριο διεξάγεται από τον όμιλο VOLTEROS με σκοπό να πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του διαθέτει όλες εκείνες τις γνώσεις, που θα τον καθιστούν αποτελεσματικό και ειδικό στον κλάδο της αρτοποιίας.

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 17 ενότητες:
• Γνώσεις για ποιοτικό έλεγχο και υγιεινή τροφίμων
• Εξοπλισμός αρτοποιείου
• Βασικές συνταγές ψωμιών• Ατομική υγιεινή εργαζομένου
• Αποθήκευση πρώτων υλών
• Θερμοκρασίες ψησίματος
• Μπρικαντα Αρτοποιείου
• Τύποι ψωμιών
• Απαιτούμενα μικροεργαλεία
• Υγιεινή χώρου
• Διαδικασίες και μέθοδοι παρασκευής άρτων
• Χώροι εργαστηρίου
• Μέτρα ασφάλειας και πρώτες βοήθειες
• Τύποι αλεύρων
• Ειδικές παρασκευές
• Παρασκευές ζαχαροπλαστικής
• Ονομασίες ψωμιών

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθυνθείτε σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει την καριέρα του στον χώρο της αρτοποιίας καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων και είναι σε θέση να γνωρίζει  θέματα που αφορούν σε:
• Παρασκευή άρτου-αρτοπαρασκευασμάτων
• Εξοπλισμό αρτοποιείου
• Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
• Μέτρα ασφάλειας-πρώτες βοήθειες

Share it!