ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη τις Διατάξεις που διέπουν το Εκπαιδευτικό προσωπικό των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Αποφασίζουμε:
Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Ειδικοτήτων του Ινστιτούτου κατά το σπουδαστικό έτος 2023-2024.

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι διάρκειας ενός έτους (Χειμερινό και Εαρινό Εξάμηνο).

Η ειδικότητα για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η ειδικότητα της Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιαζ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τα ελάχιστα και κατά σειρά προτεραιότητας προσόντα του Εκπαιδευτικού Προσωπικού είναι τα ακόλουθα:

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τεχνολογικού Τομέα) εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού.
  2. Δίπλωμα Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ)
  3. Δύο τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας καταλλήλου επιπέδου
  4. Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  • Αίτηση στην οποία ο υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει και να αποστείλει από εδώ
  • Αντίγραφα του πτυχίου και όλων των τίτλων σπουδών, των βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επαγγελματικής δραστηριότητας.
  • Βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές, την επαγγελματική δραστηριότητα, συνοπτική ανάλυση του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του υποψηφίου.Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά και να τα αποστείλουν μόνο ηλεκτρονικά εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή από 15-9-2023 έως και 25-9-2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΕΚ: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΙΕΚ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλ Κέντρο: 24610.28197
Δ/νση: Γκέρτσου 39 – Κοζάνη
Τκ. 50100
email: [email protected]
web: www.iekvolteros.grΝΕΑ
  •   Ξεκινά ΑΜΕΣΑ ο Γ’ κύκλος αιτήσεων για Voucher Ανέργων της ΔΥΠΑ με επίδομα 1.000€. Στο πλαίσιο του Γ’ Κύκλου προβλέπεται να καταρτισθούν επιπλέον 10.000 – 20.000 άνεργοι και περιλαμβάνει: Εκπαιδευτικό Επίδομα 1000€! Παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών (Δια ζώσης: 70 ώρες, Εξ΄αποστάσεως: 130 ώρες )......

  • Με μεγάλη μας χαρά, ανακοινώνουμε την παράταση της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ»/MIS 5131399 και της μεταφοράς της στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027 (Μεταφερόμενη Δράση από ΠΠ 2014-2020»-κωδ. ΕΚΠ21). Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης......

  • Λαμβάνοντας υπόψη τις Διατάξεις που διέπουν το Εκπαιδευτικό προσωπικό των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αποφασίζουμε: Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη......